Aktualności, Zieleń miejska|

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zostanie odnowionych 158 zniszczonych ławek zlokalizowanych w parkach i skwerach. Ławki zostaną pomalowane na urządzonych terenach zielonych, m.in. na Plantach, w Parkach – Lotników, Kolejarzy, Góra Piasku, Bory, Długoszyn oraz gminnych skwerach i zieleńcach.
Niestety ławki w parkach i skwerach są często dewastowane. Dlatego wykonawca przed przystąpieniem do malowania musi wymienić lub uzupełnić uszkodzone deski czy też oczyścić elementy z łuszczącej się farby. Na świeżo pomalowanych ławkach zawsze zostawiane są kartki z informacją ostrzegającą spacerowiczów, aby tymczasowo z nich nie korzystali.
Prace uzależnione są od warunków atmosferycznych i powinny zakończyć się w połowie czerwca.

Comments are closed.