Aktualności, Zieleń miejska|

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie prowadzą regularne czynności mające na celu utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych zieleni urządzonej oraz osiedlowej. W związku z trwającym sezonem, prowadzone są również prace związane z koszeniem, grabieniem, zbieraniem i wywozem odpadów BIO oraz sadzeniem roślin jednorocznych. Do wykoszenia jest blisko 500 tys. metrów kwadratowych terenów.

Na osiedlowych gruntach gminnych wykonywane są także cięcia pielęgnacyjne koron drzew oraz wycinka i usuwanie drzew stanowiących złomy lub wywroty. Wycinane są drzewa uszkodzone lub zniszczone przez warunki atmosferyczne oraz obumarłe i chore. Pielęgnacji poddawane są również drzewa, których konary uszkadzają budynki lub ich stan powoduje zagrożenie dla mieszkańców i mienia. Jednym z zadań jednostki jest utrzymanie miejsc pamięci na terenie Jaworzna. Zadanie polega na pielęgnacji zieleni w okolicy pomników, sprzątaniu i wykonywaniu nasadzeń. Część tych czynności wykonują pracownicy MZNK, a część wybrany wykonawca. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta.

***

Uwaga – świeżo malowane
Na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zostanie odnowionych 158 zniszczonych ławek zlokalizowanych w parkach i skwerach. Ławki zostaną pomalowane na urządzonych terenach zielonych, m.in. na Plantach, w Parkach – Lotników, Kolejarzy, Góra Piasku, Bory, Długoszyn oraz gminnych skwerach i zieleńcach. Niestety ławki w parkach i skwerach są często dewastowane. Dlatego wykonawca przed przystąpieniem do malowania musi wymienić lub uzupełnić uszkodzone deski czy też oczyścić elementy z łuszczącej się farby. Na świeżo pomalowanych ławkach zawsze zostawiane są kartki z informacją ostrzegającą spacerowiczów, aby tymczasowo z nich nie korzystali. Prace uzależnione są od warunków atmosferycznych i powinny zakończyć się w połowie czerwca.

Comments are closed.