Aktualności, Mieszkanie za remont, Nieruchomości|

Wczoraj odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Ogłaszamy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. W tej edycji wpłynęło łącznie 200 wniosków.
Jak czytać listę
Do tego artykułu załączone są dwa pliki. Pierwszy zawiera listę mieszkań oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na lokal wskazany do remontu. Drugi plik zawiera listę 43 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków.
Listy dostępne są także w siedzibie MZNK, wejście główne do budynku przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych
Na 4 spośród 43 oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na 2 kolejne mieszkania nie było osób uprawnionych do ich otrzymania (osoby, które złożyły wnioski otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis „brak osób uprawnionych do przydziału”). W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej
Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK pod nr tel.: 32 745 10 45, w godzinach pracy jednostki, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy – dostępna obecnie w Dziale Przydziałów Mieszkań.
Liczba osób z punktacją wnioskodawców – dostępna obecnie w Dziale Przydziałów Mieszkań. 

Comments are closed.