Aktualności, Zieleń miejska|

Rozpoczęła się rozbiórka pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne posadowionego przy ulicy Grunwaldzkiej w Centrum.
W lutym Rada Miejska w Jaworznie przyjęła uchwałę o rozbiórce pomnika na podstawie ustawy z dn. 1 lipca 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przed podjęciem uchwały kilkukrotnie kontaktował się z Instytutem Pamięci Narodowej prosząc o opinię na temat pomnika i rekomendacje co do jego przyszłości. Szczegóły tych konsultacji zostały opisane w uzasadnieniu do uchwały podjętej przez radnych.
Wykonawca prac ma rozebrać elementy pomnika i przetransportować je do Fundacji Minionej Epoki Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Miejsce po usuniętym monumencie zostanie uzupełnione kostką brukową.

Comments are closed.