Odpady komunalne|

W październiku obowiązki operatora gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przejmie spółka Wodociągi Jaworzno. W związku z tą ważną zmianą wśród mieszkańców rodzi się wiele pytań, na które odpowiadamy poniżej.

Umowa z dotychczasowym wykonawcą usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i transportem do miejsc odbioru dobiega końca. Od tego roku miasto samo zorganizuje zbiórkę odpadów od mieszkańców. Operatorem i wykonawcą usługi będą Wodociągi Jaworzno.
Przed wakacjami zawarta została umowa pomiędzy Wodociągami i Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotycząca odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania.

Wymiana pojemników
W domach jednorodzinnych pozostają na wyposażeniu pojemniki dostarczone przez dotychczasowego operatora systemu. W przypadku stanowisk w zabudowie wielorodzinnej kontenery będą wymieniane stopniowo zgodnie z ustaleniami jakie poczynią dotychczasowy i nowy wykonawca usług. Wymiana ma następować płynnie i nie wpłynąć na ciągłość odbioru odpadów od mieszkańców.

Harmonogram odbioru odpadów
Ustalony przez dotychczasowego wykonawcę harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok pozostaje bez zmian. Częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców nie ulega zmianie.

Gminny PSZOK
Lokalizacja (ul. Górnośląska 39) i czas działania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie ulega zmianie.
Przypominamy, że w okresie od października do kwietnia PSZOK działa w godzinach:
– poniedziałek od 10:30 do 18:30,
– wtorek – piątek od 9:00 do 18:30,
– sobota od 8:00 do 14:00.
Ostatni wjazd do punktu możliwy jest na 20 minut przed zamknięciem. Każdorazowo przed przyjazdem należy uzgodnić termin. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w poniedziałek od 12:00 do 15:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
Punkty mobilne nie funkcjonują do odwołania.

Opłaty za odpady i deklaracje
Przypominamy, że formalności związane z wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami oraz składaniem deklaracji wysokości opłaty należy załatwiać w Urzędzie Miejskim Wydział Budżetowo – Finansowy przy ul. Grunwaldzkiej 257.

Nowa lokalizacja Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą osobiście załatwić sprawę w DGO powinni zgłaszać się do budynku przy ulicy Galmany 1.
Numery telefonu oraz e-mail do Działu Gospodarki Odpadami pozostają bez zmian:
– mail: odpady@mznk.grafcon.pl,
– telefon: +48 32 745 10 61 lub +48 32 745 10 66.

Nowy operator od 12 października br.
W dniu dzisiejszym (12.10.2020 r.) Wodociągi Jaworzno rozpoczęły odbiór w zabudowie jednorodzinnej odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy planują oddać odpady wielkogabarytowe mogą to zgłaszać do nowego operatora.
Kontakt:
– mail odpady@wodociagi.jaworzno.pl
– tel. 538 557 392.

Comments are closed.