Cmentarze|

Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Na cmentarzach komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie na bieżąco prowadzone są prace porządkowe oraz związane z pielęgnacją zieleni. W związku z panującą pandemią wielu mieszkańców odwiedza cmentarze wcześniej, aby uniknąć tłumów.

Parking przed budynkiem administracyjnym na Wilkoszynie
Od soboty, 24 października, udostępniony został teren parkingu przed budynkiem administracyjnym
na Wilkoszynie, aby ułatwić kierowcom parkowanie przy wjeździe na cmentarz.

Bezpieczeństwo
Pamiętajmy o obowiązujących przepisach dotyczących zasad bezpieczeństwa epidemicznego, między innymi nie grupowania się większej liczby osób. Przypominamy również, że wszystkich odwiedzających cmentarze komunalne obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Przypominamy o segregacji odpadów
W dniach poprzedzających Święto Zmarłych oraz w kilka dni po jego zakończeniu podstawiono większe kontenery oraz zwiększono częstotliwość odbioru odpadów. Na cmentarzach obok kontenerów na odpady zmieszane ustawiono pojemniki na szkło. Należy do nich wrzucać szklane elementy zniczy, bez plastikowych opraw, zatyczek i wkładów.

Odnowa opłaty cmentarnej za groby
Przypominamy o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużenie prawa do grobu. Warto w nadchodzącym czasie uregulować ewentualne zaległości w opłatach za groby bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych. Można to zrobić w okresie poprzedzającym 1 listopada, kiedy zwykle mieszkańcy przychodzą na cmentarz, aby posprzątać miejsca pochówku rodziny i zapalić znicz.

Dział Gospodarki Cmentarzami ma siedzibę w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn i czynny jest w godzinach pracy MZNK w Jaworznie. Telefon: 32 745 10 57.

Comments are closed.