Aktualności|

Przypominamy zasady bezpiecznego kontaktowania się z pracownikami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie w dobie epidemii koronawirusa.

Praca MZNK w Jaworznie jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić załatwianie terminowych spraw mieszkańców przy jednoczesnym zminimalizowaniu niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy, aby wszelkie kontakty z działami i biurami wykonywać za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Wszelkie pisemne wnioski i listy do MZNK w Jaworznie można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Północnej 9b. Dostępny jest tam również telefon, za pośrednictwem którego można skontaktować się z wybranym działem lub biurem MZNK.
Interesanci, którzy mają do załatwienia w jednostce pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bezpośrednio z działem, który zajmuje się danym tematem w celu ustalenia spotkania.

Cmentarze komunalne Wilkoszyn i Szczakowa
W budynku administracji cmentarzami na Wilkoszynie wydzielono pokój do obsługi, w którym można osobiście załatwić np. sprawy związane z pogrzebem lub odnową opłaty cmentarnej za grób. Z pracownikami Działu Gospodarki Cmentarzami można kontaktować się również telefonicznie lub elektronicznie. Telefon: (32) 745 10 57.

PSZOK (ul. Górnośląska 39)
Wjazd na PSZOK odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (32) 745 10 72 w poniedziałek od 12.00 do 15.00, wtorek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.
Punkt jest czynny w poniedziałek od 10:30 do 18:30, wtorek – piątek od 9:00 do 18:30, w sobotę od 8:00 do 14:00.
Punkty mobilne nie działają do odwołania.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać pocztą lub umieścić w skrzynce, która znajduje się przy wejściu do budynku siedziby MZNK. Ewentualne braki formalne we wnioskach będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych pod telefonem numer: (32) 745 10 77 lub (32) 745 10 78.

Poniżej udostępniamy listę danych teleadresowych do poszczególnych działów.

Kontakt ogólny do MZNK w Jaworznie:
telefon: 32 615 50 30, 32 745 10 40
fax: 32 615 53 35
e-mail: sekretariat@mznk.grafcon.pl

Dział Gospodarki Cmentarzami
(32) 745 10 57

Dział Rozliczeń
(32) 615 50 30
wew. 407 – 408 lub 444

Dział Gospodarki Lokalowej
(32) 615 50 30
wew. 414-415, 421-422, 459

Dział Przydziałów Mieszkań
(32) 745 10 45

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych
(32) 745 10 77
(32) 745 10 78

Dział Gospodarki Odpadami
e-mail: odpady@mznk.grafcon.pl
(32) 745 10 61
(32) 745 10 66

Dział Zieleni Miejskiej
(32) 745 10 62

Biuro Obsługi Mieszkańców I (ul. Matejki 24)
(32) 745 10 50
(32) 745 10 51
(32) 616 37 26

Biuro Obsługi Mieszkańców II (ul. Jagiellońska 70)
(32) 617 72 80
(32) 745 10 52
(32) 745 10 56

Comments are closed.