Aktualności, Cmentarze, Nieruchomości|

Cmentarze komunalne
Najważniejszym z zadań stojących przed MZNK w Jaworznie w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi jest rozbudowa cmentarza na Wilkoszynie. Do tej pory zostały wykonane prace planistyczne oraz załatwiono niezbędne formalności w związku z powiększeniem cmentarza. W tym roku zostały zrealizowane prace polegające na wykonaniu ogrodzenia nowej części cmentarza. Ich koszt wyniósł ponad 255 tysięcy złotych.
Poniżej wymieniamy pozostałe zadania realizowane w tym roku na cmentarzach komunalnych:
– budowa 43 grobów murowanych dwupoziomowych na cmentarzu Wilkoszyn – koszt ok. 200 tys. zł,
– remont schodów wejściowych do budynku administracyjnego na Wilkoszynie – koszt 5,5, tys. zł,
– budowa drugiego kolumbarium na cmentarzu Wilkoszyn – koszt 58,5 tys. zł.

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi
Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta wchodzących w skład 314 wspólnot mieszkaniowych. MZNK współpracuje z ośmioma zarządcami wspólnot. Tak jak pozostali członkowie wspólnot Gmina musi wywiązywać się z obowiązku wnoszenia opłat, z których finansowane są remonty w częściach wspólnych budynków oraz partycypować w kosztach zarządu. W 2020 roku na te cele przeznaczono ok. 3 miliony 800 tys. zł na fundusze remontowe oraz ok. 2 miliony 100 tys. zł na koszty zarządu.
Z funduszy remontowych wspólnoty finansują najważniejsze prace remontowe w swoich budynkach.

Poniżej przedstawiamy ważniejsze prace remontowe przeprowadzone w tym roku we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem środków gminnych:
– ul. Nauczycielska 2 – remont kapitalny dachu,
– ul. Wrzosowa 1 – ocieplenie ścian budynku,
– ul. Jaśminowa 25a – kapitalny remont dachu,
– ul. Jaśminowa 25bcd – kapitalny remont dachu,
– ul. Wyczółkowskiego 6-8 – ocieplenie ścian budynku,
– ul. Nosala 4 – kapitalny remont dachu,
– ul. Powstańców Śląskich 11-13 – ocieplenie ścian budynku,
– ul. Koszarowa 14 – ocieplenie ścian budynku i kapitalny remont dachu,
– ul. Powstańców Śląskich 8-10 – ocieplenie ścian budynku.

Comments are closed.