Aktualności, Zieleń miejska|

Zieleń miejska
Pracownicy MZNK wykonują wiele prac na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej. To do ich obowiązków należy koszenie trawników na terenach gminnych w osiedlach mieszkaniowych, kwalifikacja drzew do wycinki, porządkowanie parków i skwerów, utrzymanie porządku na placach zabaw, siłowniach i piaskownicach, nasadzenia oraz dbanie o kwietniki, rabaty i skupiska roślin ozdobnych na terenach gminnych.

Prace wykonane w tym roku.
– Koszenie trawników na terenach gminnych. W okresie od maja do października tego roku pracownicy skosili trawniki o powierzchni przekraczającej 512 tys. metrów kwadratowych.
– Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. W tym roku zostało oczyszczonych z odpadów 13 działek gminnych, a masa usuniętych odpadów wyniosła ponad 25 ton.
– Pielęgnacja drzew. Zostało usuniętych 107 sztuk drzew o złym stanie fitosanitarnym, obumarłych, złamanych w trakcie wichur lub grożących złamaniem. Wykonano również cięcia pielęgnacyjne 348 drzew. W ramach rekompensaty na terenach gminnych zostało nasadzonych 110 szt. drzew.
– Naprawa ławek i elementów małej architektury posadowionych na terenach parków. Miedzy innymi naprawy wymagały ławki zdewastowane w parku przy ul. Pocztowej oraz na Plantach.
– W parku im. Lotników Polskich kupiono i zainstalowano 20 koszy na śmieci.

Miejsca pamięci
MZNK zajmuje się również utrzymaniem porządku na terenie miejsc pamięci zlokalizowanych w mieście. Pracownicy koszą trawniki wokół pomników, pielęgnują i nasadzają rośliny ozdobne, porządkują teren, zlecają remonty, naprawy oraz prace mające na celu odświeżenie pomników.
W tym roku przeprowadzono remonty następujących pomników:
– „Pomnik Ofiar terroru komunistycznego, więzionych i zamordowanych w Centralnym Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworznie 1945-1952”, zlokalizowany w lesie na Podłężu,
– „Mogiła zbiorowa wojenna więźniów miejscowego podobozu KL Auschwitz-Birkenau rozstrzelanych 17 stycznia 1945 roku przez esesmanów podczas ewakuacji”, zlokalizowana na Osiedlu Stałym przy ul. Grunwaldzkiej,
– „Pomnik – obelisk poświęcony mieszkańcom Byczyny poległym i pomordowanym w czasie II Wojny Światowej”, zlokalizowany w Jaworznie w dzielnicy Byczyna na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistów,
– „Pomnik – obelisk upamiętniający 500 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem”, zlokalizowany
w Szczakowej przy ul. Jagiellońskiej,
– „Pomnik upamiętniający powstanie osady Jeleń”, zlokalizowany w Jeleniu.

Comments are closed.