Nieruchomości|

Przydział lokali gminnych
W tym roku odbyła się już czwarta edycja programu Mieszkanie za remont. Program skierowany jest do osób poszukujących mieszkania do wynajęcia i posiadających środki finansowe na przeprowadzenie remontu. Minimalny zakres remontu określa MZNK w Jaworznie.
Pomimo naboru prowadzonego w warunkach pandemicznych do MZNK wpłynęło 200 wniosków. Przydzielono 36 mieszkań przeznaczonych do remontu. Aktualnie prace przeprowadzane przez najemców dobiegają końca. Odbiorów prac dokonują pracownicy MZNK, a następnie z najemcami podpisywane będą bezterminowe umowy najmu.
Oprócz programu MZNK w Jaworznie zajmuje się przydziałem mieszkań gminnych w normalnym trybie. W tym roku jednostka wystawiła 27 skierowań do podpisania umów najmu mieszkania na czas nieoznaczony i na najem socjalny lokalu.
Regularnie MZNK przeprowadza także przetargi w formie licytacji stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych i garaży. W 2020 roku zostały przeprowadzone dwa takie postępowania.

Wsparcie dla mieszkańców – dodatki i programy pomocowe
Osobom, które znajdują się czasem w bardzo trudnej sytuacji finansowej MZNK w Jaworznie ma do zaoferowania kilka form pomocy. Duże zaległości czynszowe może pomóc zatrzymać program oddłużeniowy. W zamian za regularne spłacanie określonych w kontrakcie kwot, część długu głównego lub odsetek od niego może zostać umorzona, tym samym dłużnik może uniknąć eksmisji.

W tym roku do programu oddłużeniowego przystąpiły 2 rodziny, a 7 rodzin zakończyło program pozytywnie.
Jedną z form pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania jest dodatek mieszkaniowy i energetyczny. W tym roku MZNK wypłacił dodatki mieszkaniowe na kwotę przekraczającą 1 milion 110 tys. zł. Natomiast wartość wypłaconych dodatków energetycznych wyniosła ponad 22 tys. złotych.

Comments are closed.