Nieruchomości|

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza przetarg w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.

Zapraszamy do udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej przy ul. Północnej 9b Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie (III piętro). Każdy przystępujący do przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz wpłacić wadium w terminie do 3 listopada 2021 roku, na rachunek bankowy MZNK. Kserokopię dowodu wpłaty wraz z pozostałymi dokumentami należy przedłożyć najpóźniej do 3 listopada 2021 roku do godz 15.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9b.

Szczegółowe informacje nt. przetargu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.