Cmentarze|

Przygotowaliśmy informacje na temat nadchodzącego Święta Zmarłych na cmentarzach komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie.

Prace porządkowe i remontowe
Na cmentarzach komunalnych trwają ostatnie prace porządkowe przed Świętem Zmarłych. Na cmentarzu komunalnym w Szczakowej utwardzany jest wjazd dla samochodów odbierających odpady od strony ulicy Jaworowej. Prace zakończą się do końca tygodnia. Wcześniej zostały przeprowadzone prace remontowe przy kaplicy cmentarnej. Natomiast na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn poddano renowacji część ogrodzenia stanowiącego główne wejście cmentarza.

Parking na Wilkoszynie
Parking przed budynkiem administracyjnym na cmentarzu Wilkoszyn będzie dostępny przez cały weekend od 30 października do 1 listopada br.

Gabloty na znicze
Niepotrzebnych zniczy nie trzeba wyrzucać. Jeśli znicz nadaje się jeszcze do użycia, a nie jest nam już potrzebny, możemy go zostawić w gablotach znajdujących się na cmentarzach komunalnych. W Szczakowej obok kaplicy cmentarnej, na Wilkoszynie przy głównym wejściu. Znicze z gablot po wyczyszczeniu i włożeniu wkładu nadają się do ponownego użycia.

Odnowa opłaty cmentarnej za groby
Warto w nadchodzącym czasie uregulować ewentualne zaległości w opłatach za groby bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych. Można to zrobić w okresie poprzedzającym 1 listopada, kiedy zwykle mieszkańcy przychodzą na cmentarz, aby posprzątać miejsca pochówku rodziny i zapalić znicz.
Dział Gospodarki Cmentarzami ma siedzibę w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn przy ul. Wilkoszyn 102 i czynny jest w godzinach pracy MZNK w Jaworznie. Telefon: 32 745 10 57.

Comments are closed.