Nieruchomości|

W maju 2021 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie został ponownie wdrożony Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”. Jest on skierowany do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania.

Do programu mogą przystąpić osoby, które na dzień 31 grudnia 2020 roku miały zaległości za okres co najmniej 6 miesięcy i zajmują lokal mieszkalny należący do Gminy Miasta Jaworzna.
– Utrzymano zasadę, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu. Byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Program to swoistego rodzaju koło ratunkowe dla osób, które są w naprawdę trudnej sytuacji, ale przede wszystkim chcą to zmienić i chcą podjąć współpracę – wyjaśnia Tomasz Jewuła, Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Należy pamiętać, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne i można przystąpić do niego tylko raz. Rodziny, które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z umowy mogą liczyć na dwie formy pomocy:
– możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podstawowego, jeśli wszystkie opłaty będą wnoszone regularnie przez 24 miesiące oraz uregulowane zostanie przynajmniej 10 proc. zaległości. Umorzenie nastąpi po upływie 24 miesięcy.
– umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy regularnie będą wnosić opłaty bieżące za zajmowany lokal, w tym opłaty za media i związane z nimi rozliczenia. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia podstawowego.

Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego następuje odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszowych.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które w wyniku realizacji wcześniej obowiązującego Programu Oddłużeniowego uzyskały ulgę umorzenia należności pieniężnych przewidzianą tym programem lub korzystały co najmniej raz z umorzenia należności pieniężnych na podstawie obowiązujących dotychczas uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie.

Dodatkowe informacje
Informacje nt. programu oddłużeniowego można uzyskać w Dziale Gospodarki Lokalowej MZNK w Jaworznie, pod numerem telefonu (32) 615 50 30 wew. 459, e-mail: bozena.szyszko@mznk.jaworzno.pl

Comments are closed.