Aktualności, Odpady komunalne|

Informujemy, że 8 stycznia 2022 r. Wodociągi Jaworzno organizują dodatkowy odbiór odpadów selektywnych z całej dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Uruchomienie dodatkowego wywozu śmieci segregowanych wynika z długiej przerwy między odbiorem grudniowym (3 grudnia 2021), a planowanymi styczniowymi odbiorami (21 i 28 stycznia 2022 r.).
Proszę pamiętać o wystawieniu w tym dniu pojemników na odpady.

Comments are closed.