Aktualności|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że w 2022 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego zostaje zawieszone.
Osoby, które przed 4 stycznia 2022 roku otrzymały pozytywną decyzję o wypłacie dodatku energetycznego będą go otrzymywały na dotychczasowych zasadach. Natomiast wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożone po 4 stycznia 2022 roku, na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, pozostają bez rozpoznania.
Jednocześnie informujemy, że od 4 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Zadanie związane z przyznawaniem dodatków osłonowych w Jaworznie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Comments are closed.