Aktualności|

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych zadań zrealizowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie w 2021 roku.

Spis poniższych zadań inwestycyjnych i remontów, to wykaz najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostkę w minionym roku. Nie należy zapominać o wykonywanych na bieżąco naprawach, przeglądach i drobniejszych pracach.

Budynki mieszkalne i użytkowe

 • Pierwszy etap remontu budynku przy ul. Pożarowej 2: zmiana sposobu ogrzewania z indywidualnego węglowego na ogrzewanie centralne – budowa kotłowni gazowej, kapitalny remont dachu i docieplenie budynku – 744 tys. zł
 • Pierwszy etap remontu budynku przy ul. Pożarowej 6: zmiana sposobu ogrzewania – budowa kotłowni zewnętrznej, docieplenie budynku oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 585 tys. zł
 • Pierwszy etap remontu budynku przy ul. Solskiego 4: zmiana sposobu ogrzewania (budowa kotłowni zewnętrznej) i docieplenie podstrysza – 464 tys. zł
 • Pierwszy etap modernizacji budynku przy ul. Sulińskiego 43: remont balkonów, przebudowa wejścia głównego, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, budowa schodów ewakuacyjnych i nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku – 1,2 mln zł
 • Remont mieszkań komunalnych (pustostanów) – 333 tys. zł
 • Wymiana okien i naprawa schodów w budynku przy ul. Wita Stwosza 4 (pomieszczenia Państwowej Szkoły Muzycznej) – 61 tys. zł
 • Remont balkonu i drzwi wejściowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 19 – 25 tys. zł
 • Naprawa tynku i izolacji ściany szczytowej oraz naprawa dachu w budynku przy ul. Parkowej 13 – 83 tys. zł
 • Wzmocnienie stropu klatki schodowej budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 14 (siedziba m. in. Prokuratury Rejonowej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – 108 tys. zł
  Naprawa kanalizacji zewnętrznej budynku przy ul. Kolejarzy 3 – 42 tys. zł
 • Remont stanowiska kontenerowego na odpady przy ul. Północnej 9c – 34 tys. zł
 • Wymiana stolarki okiennej na PCV oraz witryn i drzwi wejściowych w modernizowanym budynku przy ul. Matejki 24 a-h – 112 tys. zł
 • Remont klatki schodowej i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Drzewianki 2 – 51 tys. zł
 • Budowa stanowiska kontenerowego przy ul. Hallera 12 – 29 tys. zł.

Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
Każdego roku na zlecenie MZNK w Jaworznie w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących nieruchomości gminne przeprowadzane są remonty i modernizacje. W minionym roku przeprowadzono następujące prace w remizach OSP:

 • OSP Dąbrowa Narodowa, ul Strażacka 11 – naprawa instalacji wodnej – 19 tys. zł
 • OSP Jeleń, ul. Celników 3 – modernizacja instalacji c. o. wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku – 146 tys. zł
 • OSP Byczyna, ul. Kaczeńców 1 – modernizacja nawierzchni utwardzonej placu przy remizie – 76 tys. zł.

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki – 59 tys. zł
 • JBO – „Strefa aktywności ruchowej – siłownia zewnętrzna „Pod chmurką” przy ul. Szymanowskiego” – OTK
 • JBO – „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy” – osiedle Wandy
 • JBO – „Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej – Pszczelnik
 • JBO – „Mini ogród doświadczeń przy ul. Długoszyńskiej” – doposażenie placu zabaw na Dąbrowie Narodowej
 • JBO – „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w dzielnicy Dobra”.

Cmentarze Komunalne

 • Budowa trzeciego kolumbarium na cmentarzu Wilkoszyn – 76 tys. zł
 • Naprawa ogrodzenia na cmentarzu Szczakowa – 12 tys. zł
 • Naprawa i czyszczenie ogrodzenia na cmentarzu Wilkoszyn – 14 tys. zł
 • Remont schodów w kaplicy na cmentarzu Szczakowa – 23 tys. zł
 • Sadzenie drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych na cmentarzu Wilkoszyn – 30 tys. zł
 • Budowa 24 sztuk grobów murowanych dwupoziomowych na cmentarzu Wilkoszyn – 118 tys. zł
 • Wykonanie dojazdu do stanowiska kontenerowego na cmentarzu Szczakowa – 24 tys. zł.

Dział Zieleni Miejskiej
W minionym roku zostało oczyszczonych 13 działek gminnych, na których nielegalnie wyrzucane były odpady. Wywieziono ponad 14 ton odpadów. Łączny koszt likwidacji dzikich wysypisk wyniósł ponad 96 tys. zł.
W okresie od 1 maja do 31 października 2021 roku wykoszono własnymi siłami tereny o łącznej powierzchni 507 tys. metrów kwadratowych. Łączny koszt tych prac to 190 tys. zł.
Dział Zieleni Miejskiej MZNK decyduje o wycięciu drzew w przypadku, gdy są zarażone chorobami, obumarłe lub uszkodzone (wywroty i złomy). W 2021 roku zostało wyciętych 118 sztuk drzew. Pielęgnacji poddano 98 szt. drzew. W ramach nasadzeń rekompensacyjnych posadzono 64 drzewa.
Inne prace na terenach zielonych:

 • naprawa i malowanie ławek parkowych posadowionych na gminnych terenach zieleni urządzonej oraz urządzeń małej architektury znajdującej się na terenie Plant – koszt 33 tys. zł
 • zakup wraz z montażem ławek miejskich stalowych oraz koszy betonowych w ramach zadania pn. „Ławki dla seniorów, do posadowienia na gminnych terenach zieleni urządzonej Osiedla Podwale” – koszt 39 tys. zł
 • dostawa tablic informacyjnych z nazwami skwerów i parków – 12 tys. zł.

Konserwacja pomników i miejsc pamięci
Utrzymanie miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie naszego miasta to zadanie, którym od kilku lat zajmuje się MZNK w Jaworznie. W minionym roku na zlecenie jednostki przeprowadzono następujące prace konserwacyjne i remonty pomników:

 • wymiana tablicy na pomniku poświęconym ofiarom Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, umiejscowionym w lesie na Podłężu,
 • czyszczenie pomnika księdza Stanisława Stojałowskiego,
 • remont i czyszczenie pomnika ku czci poległych w walce o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną posadowionego na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn,
 • montaż ławek przy pomniku powieszonych kolejarzy przy ul. Jagiellońskiej w Szczakowej,
 • wymiana tablicy i czyszczenie grobu Bronisława Siekierki, żołnierza Wojska Polskiego poległego 3 września 1939 r. na cmentarzu Pechnickim.

Wsparcie dla mieszkańców
MZNK w Jaworznie oferuje jaworznianom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, kilka opcji pomocy. Dla lokatorów zasobu komunalnego, którzy mają problemy z terminowym regulowaniem opłat, przeznaczony jest między innymi Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie programem oddłużeniowym. W 2021 roku do programu przystąpiło 12 rodzin, a 13 rodzin pozytywnie go zakończyło.
Gmina w 2021 roku wsparła mieszkańców pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego w kwocie 1 mln 339 tys. złotych. W ubiegłym roku wpłynęło 882 wnioski o przyznanie tej formy pomocy finansowej. Wpłynęło także 356 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę ponad 26 tys. zł, która pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi
Gmina jest właścicielem ponad 2 tys. mieszkań w 313 wspólnotach mieszkaniowych. Razem z pozostałymi członkami wspólnot gmina ponosi koszty zarządu oraz funduszu remontowego. W 2021 roku wydatki gminne na koszty zarządu wspólnot wyniosły ponad 2 mln zł, natomiast na fundusze remontowe wspólnot blisko 4 mln zł.
Dzięki zebranym funduszom remontowym wspólnoty przeprowadzają remonty części wspólnych budynków. Oto niektóre prace remontowe wykonane w 2021 roku przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy:

 • Al. Tysiąclecia 9-11 – ocieplenie ścian – udział gminy 33 proc. – zarządca wspólnoty „Administrator” Sp. z o.o.
 • ul. Bulgi 4 – ocieplenie ścian – 44 proc. – „Gwarek” Sp. z o.o.
 • Gałczyńskiego 5 – ocieplenie ścian – 23 proc. – „Administrator” Sp. z o.o.
 • Gałczyńskiego 9 – ocieplenie ścian – 14 proc. – „Administrator” Sp. z o.o.
 • Świerkowa 8 – ocieplenie ścian, remont kapitalny dachu – 32 proc. – FUH „Pawx”
 • Kusocińskiego 3-5-7; Powstańców Śląskich 9 – ocieplenie ścian – 31 proc. – „Prokar” Sp. z o.o.
 • Pawia 12 – ocieplenie ścian – 12 proc. – „Kolasa – Zarządzanie” Sp. z o.o.
 • Powstańców Śląskich 17ab – ocieplenie ścian – 21 proc. – „Akces” Sp. z o.o.
 • Skłodowskiej 2 – ocieplenie ścian – 26 proc. – „Prokar” Sp. z o.o.
 • Skłodowskiej 4 – ocieplenie ścian – 39 proc. – „Akces” Sp. z o.o.
 • Matejki 24-26, Szymanowskiego 1 – termomodernizacja, remont inst. elektrycznej i kanalizacyjnej – 58 proc. – „Domel – Domy” Sp. z o.o.

Comments are closed.