Aktualności|

6 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego mieszkania, położonego w Jaworznie przy ul. Lipowej 18/4.

Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 38,38 m² stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. Lipowej 18 w Jaworznie, położony na działce gminnej nr 1964 o pow. 813 m² w obr. geod. 1024 m. Jaworzna.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 25492/100000 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokalu. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego zbywany jest udział w wysokości 25492/100000 części działek nr 1964 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna oraz nr 1962 o pow. 57 m2 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna (droga dojazdowa do budynku), służących do obsługi przedmiotowego lokalu, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00017429/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta Nr KA1J/00017429/6 obejmuje działki nr 65/15 i nr 65/13 w obr. geod. 189 m. Jaworzna, które obecnie noszą odpowiednio numery 1964 oraz 1962 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku jednopiętrowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej i usytuowanym w strefie pośredniej miasta
w dzielnicy Podwale.

Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z: jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, dwóch pomieszczeń gospodarczych i spiżarki. Dostęp do pokoju i kuchni zapewniony jest z przedpokoju, pokój i kuchnia doświetlone są światłem naturalnym, do łazienki i pomieszczeń gospodarczych oraz spiżarki dostęp przez kuchnię. Nasłonecznienie trzystronne.

Powierzchnia zbywanego lokalu wynosi 38,38 m2, w tym: pokój – 16,53 m2; przedpokój – 3,75 m2; kuchnia – 8,74 m2; łazienka – 3,27 m2; pomieszczenie gospodarcze – 3,51 m2; pomieszczenie gospodarcze – 2,00 m2; spiżarka – 0,58 m2. Powierzchnia piwnicy – 4,62 m2.

Okna PCV i drewniane, drzwi zewnętrzne typowe, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe, na podłogach deski i gumolit, tynki cementowo-wapienne.

Lokal w stanie technicznym złym, do gruntownego remontu. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (tel. 32 745 10 40) w dniu: 22 czerwca 2022 r. –
w godzinach od 11:15 do 13:15.

Ceny wywoławcze nieruchomości lokalowych wraz z udziałami we współwłasności części wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokali oraz udziałów w działkach, (służących do obsługi przedmiotowych lokali), stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach wynoszą: 165.830,00 zł.

Dostawa nieruchomości lokalowych korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargach wynosi 25.000,00 zł

Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 29 czerwca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A., z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. Lipowej 18/4”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 6 lipca 2022 r. w sali 045B Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.jaworzno.pl/a,41584,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-samodzie.html

Comments are closed.