Aktualności|

Poniższe podsumowanie to tylko część prac zrealizowanych przez MZNK w Jaworznie w 2023 roku. Jednostka przez cały rok wykonuje szereg zadań nieuwzględnianych w tego typu zestawieniach ale równie ważnych dla lokatorów i innych osób korzystających z usług jednostki, takich jak np. różnego rodzaju przeglądy, drobne remonty, wymiany urządzeń oraz codzienna praca administracyjna polegająca na obsłudze mieszkańców.

Remonty i modernizacje w zasobach mieszkaniowych

 • Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych – roboty budowlane związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi zlokalizowanego w Jaworznie przy ul. Morcinka 7 – 1 517 tys. zł.
 • Remont pustostanów – BOM I i BOM II łącznie – 253 tys. zł.
 • Remont dachu i wzmocnienie ścian budynku przy ul. Szklarskiej 1 – 139 tys. zł.
 • Remont instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynku przy ul. Kolejarzy 75 – 24 tys. zł.
 • Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kościuszki 7 – 24 tys. zł.
 • Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach Szkoły Muzycznej (ul. Wita Stwosza 4) – 54 tys. zł.
 • Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych – BOM I i BOM II łącznie – 97 tys. zł.
 • Rozbiórki budynków gminnych nie nadających się do remontu – 457 tys. zł.
 • Wymiana kotłów gazowych w gminnych mieszkaniach – 42 tys. zł.
 • Remont instalacji elektrycznych w gminnych mieszkaniach – BOM I i BOM II łącznie – 36 tys. zł.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku biurowym przy ul. Północnej 9b – 62 tys. zł.
 • Remont dachu na części głównej budynku przy ul. Chopina 95 w Jaworznie – 121 tys. zł.
 • Remont balkonu i tarasu w budynku przy ul. Drzewianki 2 – 23 tys. zł.
 • Remont w budynku przy ul. Jagiellońskiej 70 – 103 tys. zł.
 • Naprawa zadaszenia nad wejściem do lokali użytkowych w budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 5 – 31 tys. zł.
 • Naprawa i konserwacja rynien w budynkach – 57 tys. zł.
Remont dachu budynku komunalnego

Remonty i modernizacje placów zabaw i obiektów rekreacyjnych

 • Budowa ogrodzenia placu zbaw na Bobrowej Górce (JBO) – 79,9 tys. zł.
 • Doposażenie placu zabaw na Dobrej (JBO) – 59 tys. zł.
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego – 50 tys. zł.
 • Doposażenie strefy relaksu Górka Manhattan – 80 tys. zł.
Plac zabaw na osiedlu Podwale

Cmentarze komunalne Szczakowa i Wilkoszyn

MZNK zarządza dwoma cmentarzami komunalnymi Szczakowa i Wilkoszyn, na których co roku realizowane są kolejne prace modernizacyjne, remonty i przedsięwzięcia budowlane mające na celu rozbudowę infrastruktury. W przyszłych latach planowana jest rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn.
Oto najważniejsze prace zrealizowane na cmentarzach komunalnych w 2023 roku.

 • Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn – 297 tys. zł.
 • Wykonanie 44 sztuk grobów murowanych dwupoziomowych na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn – 307 tys. zł.
 • Sadzenie drzew i krzewów w ramach nasadzeń rekompensacyjnych na terenie cmentarza komunalnego Wilkoszyn – 22 tys. zł.
 • Wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron sześciu drzew na terenie cmentarza komunalnego Szczakowa – 18 tys. zł.
 • Prace remontowe na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn (remont schodów w budynku administracyjnym i demontaż schodów terenowych) oraz cmentarzu komunalnym Szczakowa (remont bramy) – 28 tys. zł.
Kolumbarium na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn w Jaworznie

Prace na terenach zielonych

Oprócz codziennych prac polegających na utrzymaniu zieleni takich jak koszenie traw, przycinanie żywopłotów, nasadzenia itp. oraz prac porządkowych MZNK w Jaworznie zleca także różne prace podmiotom zewnętrznym. W 2023 były to między innymi:

 • Naprawa i malowanie elementów małej architektury na gminnych terenach zielonych (w parkach, zieleńcach i skwerach oraz na Jaworznickich Plantach) – 35 tys. zł.
 • Remont pamiątek górniczych i makiety kopalni Jacek Rudolf na Jaworznickich Plantach – 50 tys. zł.
 • Dostawa i montaż koszy na terenach zieleni urządzonej w Szczakowej – 17,9 tys. zł.
 • Zagospodarowanie roślinami wieloletnimi fragmentu działki gminnej przy ul. Bocznej na Podwalu – 9 tys. zł.
 • Wycinka drzew oraz usunięcie złomów i wywrotów – 20 tys. zł.
 • Pielęgnacja koron drzew – 31 tys. zł.
 • Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach gminnych. Zlikwidowano 9 wysypisk odpadów oraz usunięto 24 tony odpadów – 32 tys. zł.
Naprawa ławek w parku w Jaworznie

Wsparcie dla mieszkańców

Jednym z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych jest udzielanie wsparcia finansowego mieszkańcom, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.
W 2023 roku do Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie wpłynęły 1073 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na podstawie wydanych decyzji w ubiegłym roku wypłacono 6 270 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2 279 516 zł. Z tego największą kwotę wsparcia otrzymali najemcy mieszkań gminnych – 2 797 dodatków na kwotę 1 152 326 zł.

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Wszyscy członkowie wspólnot mieszkaniowych ponoszą wydatki związane z remontami części wspólnych czyli dachów, elewacji, klatek schodowych i instalacji w budynku. Gmina, która jest właścicielem ponad 2 tysięcy mieszkań we wspólnotach również dokłada się do remontów, które te wspólnoty zaplanowały.
W 2023 roku MZNK w Jaworznie wydał ponad 4 miliony złotych na fundusz remontowy i ponad 2,5 mln zł na koszty zarządu wspólnot z udziałem gminy. W 2023 roku w kolejnych wspólnotach udało się przeprowadzić znaczące remonty części wspólnych. Oto kilka przykładów:

 • ul. Cyprysowa 12 – kapitalny remont dachu – wspólnota samodzielna – udział gminy 23 %,
 • ul. Gagarina 13 – kapitalny remont dachu – zarządca „Administrator” Sp. z o.o. – udział gminy 28 %,
 • ul. Kolejarzy 77 – ocieplenie ścian budynku – „Akces” Sp. z o.o. – udział gminy 87 %,
 • ul. Poniatowskiego 20 – ocieplenie ścian budynku – „Akces” Sp. z o.o. – udział gminy 29 %,
 • ul. Kpt. Karola Pniaka 5 – ocieplenie ścian budynku – „Kolasa – Zarządzanie” Sp. z o.o. – udział gminy 47 %.
Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kolejarzy 77 w Jaworznie

Comments are closed.