Przypominamy o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużenie prawa do grobu. Groby nieopłacone, nieoznakowane /brak tabliczki z nazwiskiem osoby pochowanej/ – mogą zostać zlikwidowane.

 

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).

Zobowiązanie do zapłaty opłaty prolongacyjnej za grób

Comments are closed.