Tryb załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Grunwaldzka 33) – zarejestrowanie karty zgonu.

Dział Gospodarki Cmentarzami (Wilkoszyn)– niezwłoczne doręczenie karty zgonu i ustalenie terminu pogrzebu oraz wskazanie miejsca do pochówku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (http://www.zus.pl/) – załatwienie spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym.

Parafia lub Mistrz Ceremonii – ustalenie terminu ceremonii pogrzebowej.

Należność za usługi cmentarne należy regulować przelewem na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Podstawie Prawnej:

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXX/431/2017 z dnia 27.06.2017 r. cmentarze komunalne

 

 

Comments are closed.