czerwiec 2014

W czwartki czynne do 16.00

W okresie wakacyjnym Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zmieni czwartkowe godziny pracy. Od 1 lipca do końca sierpnia działy i biura MZNK będą przyjmować mieszkańców w czwartki do godziny 16.00. Wyjątek stanowi Dział Gospodarki Cmentarzami, który będzie czynny w czwartek do

Uwaga – legitymacje służbowe MZNK

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zostali wyposażeni w legitymacje służbowe. Dzięki nim mieszkańcy mogą w prosty sposób zweryfikować tożsamość osób wykonujących swoje obowiązki służbowe w terenie. Legitymacje służbowe MZNK są w granatowej oprawie i zawierają następujące dane: numer

Nowe zasady odbioru gruzu

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych i rozbiórek nie powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przygotował nowe wzory wniosków na odbiór i zagospodarowanie gruzu dostosowane do potrzeb mieszkańców. Firmy budowlane, które zajmują się

Regulamin cmentarzy komunalnych

Radni przyjęli nowy Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Jaworznie. Dokument uściśla między innymi zasady porządkowe obowiązujące na cmentarzach komunalnych, reguły dysponowania grobem i uiszczania związanych z tym opłat. Na terenie Jaworzna funkcjonują dwa cmentarze komunalne: Wilkoszyn oraz Szczakowa. Jednostką odpowiedzialną za