maj 2016

Segregacja zaczyna się w domu

Niebawem do mieszkańców budynków wielorodzinnych trafi kilkanaście tysięcy broszur informacyjnych oraz plakaty na temat segregowania odpadów komunalnych. W ubiegłym miesiącu do MZNK w Jaworznie zwrócili się administratorzy budynków wielorodzinnych z pytaniem o możliwość przekazania im materiałów informacyjnych na temat systemu