Odpady komunalne|

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Akumulator, stary termometr rtęciowy, opony czy gruz po remoncie oddamy nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Co można oddać w PSZOK-u

Oprócz wszystkiego, co można wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady segregowane (czyli papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych i bioodpadów) w PSZOK-u możemy oddać wszelkie odpady problemowe. Są to: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny tj. w całości), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (rowerowe, motocyklowe i z samochodów o maksymalnej masie do 3,5 tony), odzież, tekstylia oraz popiół.

Sporą grupę odpadów, które oddamy w PSZOK-u stanowią inne odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki, termometry rtęciowe, zużyte strzykawki i igły pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, tłuszcze i oleje jadalne i inne oraz chemikalia tj. kleje, smary, detergenty, farby, tusze, alkalia, środki ochrony roślin itp.
Ważne – odpady płynne powinny być w szczelnych pojemnikach z etykietą pozwalającą na łatwą identyfikację.

W punkcie nie ma możliwości pozostawienia odpadów powstałych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpadów przemysłowych. Do takich odpadów należą np. taśmociągi lub pasy transmisyjne czyli popularne taśmy górnicze, a także części samochodowe takie jak fotele, zderzaki, światła, lusterka itp.

Gruz i odpady budowlane

W PSZOK-u przyjmowane są inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, w tym styropian, papa, ziemia, kamienie i piasek. Popularny gruz odbierany jest nieodpłatnie do limitu ustalonego przez Radę Miejską wynoszącego 300 kg na członka gospodarstwa domowego rocznie. Czyli 3-osobowa rodzina może w ciągu roku oddać bez opłaty do 900 kg odpadów budowlanych.

Po przekroczeniu normy w PSZOK-u można oddać gruz za opłatą, której wysokość określona jest w uchwale Rady Miejskiej określającej dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (Uchwała nr LXII/821/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 stycznia 2024 r.).

Zasady obowiązujące w PSZOK-u

 • Odpady w PSZOK-u odbierane są wyłącznie od mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jaworzno.
 • Dlatego ważne jest, aby osoba oddająca odpady posiadała dokument potwierdzający zamieszkanie w Jaworznie (dowód osobisty lub paszport) a w przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dodatkowo innego dokumentu potwierdzającego władanie wskazaną w oświadczeniu nieruchomością np. aktualnego – nie starszego niż 3 miesiące – dokumentu takiego ja rachunek uiszczania opłaty.
 • za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rachunek za prąd, rachunek z wodę, rachunek za gaz, lub rozliczenie ze spółdzielnią mieszkaniową/wspólnotą mieszkaniową.
 • Odpady dostarczane do punktu powinny być posegregowane, tak aby obsługa mogła je łatwo zidentyfikować.
 • Po wypełnieniu formalności wjeżdżamy na punkt i osobiście składamy odpady we właściwych pojemnikach, zgodnie z oznaczeniami. Obsługa PSZOK-u jest zobowiązana odbierać od mieszkańców i składać we właściwych miejscach jedynie odpady niebezpieczne.
 • Na terenie punktu należy przestrzegać Regulaminu PSZOK, przepisów ruchu drogowego i dostosować się do poleceń obsługi.

Gdzie i w jakich godzinach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Jaworznie, przy ul. Górnośląskiej 39, czynny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

 • poniedziałek: 11:30-19:30
 • wtorek: 8:00-19:30
 • środa: 8:00-19:30
 • czwartek: 8:00-19:30
 • piątek: 8:00-19:30
 • sobota: 8:00-14:00

Wjazd mieszkańców na teren PSZOK-u jest możliwy najpóźniej na 20 minut przed końcem pracy punktu.

Przypominamy, że obecnie nie jest wymagane wcześniejsze umawianie przyjazdu do PSZOK-u.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u opisane są w regulaminie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworznie - rampa z pojemnikami na odpady

Comments are closed.