Zieleń osiedlowa

Zieleń osiedlowa, zgodnie z definicją, to tereny występujące przy zabudowie mieszkaniowej, pełniące funkcję wypoczynkową, izolacyjną oraz estetyczną. Jest niezbędnym składnikiem struktury miasta i jednym z głównych czynników wpływających na jakość środowiska mieszkaniowego. Obecność zieleni niesie za sobą także wiele korzyści społecznych i ekonomicznych. Nieruchomości zlokalizowane w sąsiedztwie terenów zieleni uzyskują wyższe ceny rynkowe.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych obecnie utrzymuje ponad 76,5 ha terenów zielonych na 225 działkach ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Jaworzno, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Najważniejszymi czynnościami wykonywanymi w ramach ich utrzymania, są:

  • koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci,
  • letnie utrzymanie żywopłotów o długości ponad 3,2 km,
  • jesienne utrzymanie trawników (grabienie, zbieranie śmieci)

Comments are closed.