Zieleń urządzona

Tereny zieleni urządzonej będące w utrzymaniu MZNK występują praktycznie na całym obszarze Gminy Jaworzno. Podstawowymi formami zieleni pełniącej funkcję wypoczynkową są parki. Roślinność ukształtowana jest w nich w kompozycje drzew i krzewów, uzupełnioną płaszczyznami zieleni trawników.

W Jaworznie znajdują się cztery parki: Park Podłęże, Park Bory, Park Kultury i Wypoczynku – Osiedle Stałe oraz Park Chrząstówka. Parki różnią się pod względem zajmowanej powierzchni, jakości zachowanego drzewostanu, walorów estetycznych i użytkowych.

Mówiąc o zieleni w mieście trudno nie wspomnieć o zieleńcach, czyli zwartych terenach zieleni zlokalizowanych w centrum zabudowy miejskiej, obejmujących zarówno przestrzenie trawiaste, jak i pojedyncze drzewa oraz krzewy lub ich grupy. Rabaty kwiatowe, trawniki, kępy krzewów i drzew są bowiem istotnym elementem dekoracyjnym przestrzennej struktury miasta, wpływającym na jego atrakcyjność. Zagospodarowanie terenu przez wykonanie i utrzymywanie nasadzeń jednorocznych, jest najbardziej intensywną formą urządzania zieleni. Tym sposobem zagospodarowania objęte są wyłącznie tereny w ścisłym centrum miasta.

Roślinność porastająca zieleńce i parki Jaworzna wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego wykonywane są prace pielęgnacyjne, obejmujące:

  • koszenie i jesienne grabienie trawników,
  • dwukrotne obsadzenie kwietników i waz,
  • sezonową pielęgnację nasadzeń jednorocznych,
  • obsadzenie i pielęgnację kwietników bylinowych,
  • pielęgnację rabat różanych,
  • cięcie, odchwaszczenie i wygrabienie żywopłotów oraz krzewów,
  • cięcia pielęgnacyjne drzew,
  • prace porządkowe polegające na systematycznym zbieraniu śmieci i opróżnianiu koszy na śmieci.

Skwer przy ul. 3 Maja – Broniewskiego, Skwer zwany Parkiem Góra Piasku, Skwer przy ul. Matejki oraz Park Bory wykorzystane zostały do zamontowania urządzeń zabawowych dla dzieci oraz tzw. siłowni pod chmurką (3 Maja – Broniewskiego, Matejki), co zwiększyło dodatkowo atrakcyjność tych terenów. Ponadto w rejonie ul. Oskara Langego w Os. Stałym powstał wielofunkcyjny plac zabaw, który był nagrodą w zorganizowanym konkursie przez firmę Nivea. MZNK dba także o stan techniczny elementów małej architektury zamontowanych w parkach i na skwerach. Corocznie malowane i naprawiane są ławki posadowione na tych terenach oraz uzupełniane kosze na śmieci.

Comments are closed.