Cmentarze komunalne – Wilkoszyn i Szczakowa

W budynku administracji cmentarzami na Wilkoszynie wydzielono pokój do obsługi, w którym można osobiście załatwić np. sprawy związane z pogrzebem lub odnową opłaty cmentarnej za grób. Z pracownikami Działu Gospodarki Cmentarzami można kontaktować się również telefonicznie lub elektronicznie.

Dział Gospodarki Cmentarzami

Kontakt: budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn, telefon: (32) 745 10 57.

E-mail: cmentarze@mznk.jaworzno.pl

Biuro czynne od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 16:00, w piątek w godzinach 7:00 – 14:00.

 

Pracownicy:

Paulina Pączkowska
Kierownik
e-mail: paulina.paczkowska@mznk.jaworzno.pl

Beata Śpiewak
Inspektor
e-mail: beata.spiewak@mznk.jaworzno.pl

Jarosław Porwit
Inspektor
e-mail: jaroslaw.porwit@mznk.jaworzno.pl

Joanna Cebula
Podinspektor
e-mail: joanna.cebula@mznk.jaworzno.pl

 

Tryb załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Grunwaldzka 33) – zarejestrowanie karty zgonu.

Dział Gospodarki Cmentarzami (Wilkoszyn)– niezwłoczne doręczenie karty zgonu i ustalenie terminu pogrzebu oraz wskazanie miejsca do pochówku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (http://www.zus.pl/) – załatwienie spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym.

Parafia lub Mistrz Ceremonii – ustalenie terminu ceremonii pogrzebowej.

Należność za usługi cmentarne należy regulować przelewem na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Podstawie Prawnej:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXX/431/2017 z dnia 27.06.2017 r. cmentarze komunalne

 

Procedura ekshumacji zwłok:

Ekshumacji można dokonać w terminie: od 16 października do 15 kwietnia /okres zimowy/

1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji od administratora cmentarza.
2. Decyzja Sanepidu na przeprowadzenie ekshumacji.
3. Ustalenie terminu z Działem Gospodarki Cmentarzami i Sanepidem.

 

Przypominamy o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużenie prawa do grobu. Groby nieopłacone, nieoznakowane /brak tabliczki z nazwiskiem osoby pochowanej/ – mogą zostać zlikwidowane.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).

DO POBRANIA – Zobowiązanie do zapłaty opłaty prolongacyjnej za grób ziemny

Sprawdź jak załatwić sprawę
w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

Zobacz jakie sprawy możesz załatwić w MZNK w Jaworznie