Zaświadczenie 22 oświadczenie do wniosku dpm

Wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu 22

Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z załącznikami obowiązujący od 1 lipca 2021r.

Wniosek o zamianę zamianę z kontrahentem 22

E-faktury zgoda na wysyłkę dokumentów drogą elektroniczną lokale użytkowe lokale za remont 2

E-faktury zgoda na wysyłkę dokumentów drogą elektroniczną garaże 2

Wniosek o zamianę przekwalifikowanie najmu socjalnego lokalu 22

Oświadczenie do deklaracji o wysokości opłat za odpady w zasobie gminnym – lokale mieszkalne

Wniosek o uregulowanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 22

Zgoda na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną osoby fizyczne najemcy

Wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna 22

Klauzula RODO dane wrażliwe dodatek mieszkaniowy

Oświadczenie do deklaracji o wysokości opłat za odpady w zasobie gminnym – lokale użytkowe

Regulamin porządku domowego

Oświadczenie o dochodach

Klauzula RODO dodatki dane wrażliwe

Zaświadczenie o dochodach dodatek mieszkaniowy sty22

Woda na kartę regulamin

Instrukcja korzystania z systemu woda na kartę

Comments are closed.