luty 2015

Licytacja stanowisk handlowych przy cmentarzu Szczakowa

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaprasza do licytacji stawek czynszu stanowisk przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej przy Cmentarzu Komunalnym Szczakowa. Stanowiska znajdujące się w pobliżu cmentarza komunalnego stanowią dogodne miejsce do prowadzenia całorocznej działalności handlowej. Oferta dotyczy dzierżawy trzech takich stanowisk

Korekta deklaracji jest bardzo ważna

Jedna z istotnych dla mieszkańców zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy korekt deklaracji. Do momentu złożenia przez właściciela nieruchomości korekty dotychczasowej deklaracji nie ma podstawy do zmiany wysokości opłaty. Nowelizacja ustawy regulującej gospodarkę

Koniec ulgi dla rodzin wielodzietnych

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że rodziny wielodzietne w Jaworznie tracą możliwość uiszczania obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy korzystali z obniżonej stawki muszą złożyć korektę deklaracji śmieciowej. Członkowie rodzin, które

MZNK nagrodzony

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie otrzymał nagrodę „Lider zarządzania 2014”. Przyznająca nagrodę Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami (zarządcy, spółdzielnie) i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.Dyrektor MZNK w Jaworznie odebrał