wrzesień 2014

Ostanie nasadzenia

Utrzymaniem terenów zieleni urządzonej w tym roku zajmuje się firma MPO Sp. z o. o. Oprócz prac porządkowych w parkach ma za zadanie także posadzić sporą ilość nowych roślin. Ostatnie tegoroczne nasadzenia obejmują 400 bylin i 250 roślin cebulowych. Utrzymanie

Drugi etap wymiany okien

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ogłosił dzisiaj przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach gminnych. To drugie tego typu zamówienie w tym roku. Pierwszy etap wymiany okien zakończył się we wrześniu. MZNK systematycznie wymienia okna w budynkach komunalnych. Wniosków

Spożywanie alkoholu na rynku

Ogródki gastronomiczne na rynku cieszą się dużą popularnością wśród jaworznian. Przypominamy że spożywanie alkoholu poza obrębem lokali oraz ogródków jest zabronione. Zasady dotyczące sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią

Prace w budynkach gminnych

Rozpoczynają się prace remontowe w dwóch budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Przy ulicy Kościuszki 12 w Szczakowej zostaną zlikwidowane stare piece gazowe w łazienkach, a przy ulicy Pożarowej 6 na Pieczyskach zostaną dobudowane przewody dymowe i wentylacyjne.

Coraz więcej odpadów w GPSZOK

Mieszkańcy Jaworzna chętnie korzystają z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Miesięcznie w GPSZOK zostawiamy średnio około kilkunastu ton odpadów. To o kilkanaście ton odpadów mniej w lasach i na dzikich wysypiskach. Z danych przedstawionych przez pracowników MPO Sp. z