grudzień 2016

Pracowity rok MZNK

Remont budynku gminnego, w którym siedzibę ma klub MCKiS „Szczak”, przebudowa kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Północnej i uruchomienie hotspota na Osiedlu Stałym – to tylko część prac wykonanych w mijającym roku przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Klub Szczak

Coraz lepiej segregujemy odpady

Taki ogólny wniosek można wysnuć podsumowując 2016 rok w kategorii gospodarki odpadami komunalnymi. Do tego można dodać że był to rok wprowadzenia nowinek technicznych w postaci choćby aplikacji mobilnej Kiedy Wywóz oraz nowych przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej dzieci. Segregujemy

Zieleń miejska 2016

W 2016 roku pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych skosili łącznie ponad 479 tys. metrów kwadratowych trawników, zajmowali się też nasadzeniami, wycinaniem uschniętych drzew i utrzymaniem parków. Wielu mieszkańców Jaworzna w ankietach stwierdza, że nasze miasto jest przyjazne między innymi ze

2016 rok na cmentarzach komunalnych

Jednym z zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych jest utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie. Od momentu objęcia tych obowiązków przez jednostkę obie nekropolie są stopniowo modernizowane. W 2016 roku największe prace prowadzone były na cmentarzu Wilkoszyn. Remont cmentarza

Podsumowanie prac w remizach OSP

W 2016 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał kolejne modernizacje i remonty w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie. Ochotnicza Straż Pożarna to ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa. Ochotnicy wspierają strażaków zawodowych w akcjach ratowniczych i gaśniczych – ratują dobytek i

Remonty pustostanów w 2016 roku

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych remontuje aktualnie kilkadziesiąt mieszkań gminnych. Nie wykorzystywane pustostany zostaną przygotowane do zasiedlenia przez nowych lokatorów. – Każdego roku MZNK przygotowuje kolejne lokale mieszkalne do zasiedlenia przez osoby oczekujące na mieszkania komunalne i socjalne. Pustostany dostosowywane są