Sprawy związane ze złożeniem deklaracji, korekty deklaracji lub zastosowaniem ulg w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy załatwiać w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Sztygarów 17, w godzinach pracy urzędu (kontakt tel.: 32 618 17 26, 32 618 16 84, 32 618 19 56).

Kwestie dotyczące książeczek oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Sztygarów 17 (kontakt tel.: 32 618 16 81, 32 618 16 89).

Comments are closed.