OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ – DOMY

  • Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, należy zgłosić zapotrzebowanie na pojemniki w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
  • W przypadku zmiany liczby mieszkańców w domu należy wprowadzić korektę złożonego zapotrzebowania na pojemniki.
  • Przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać odpady podlegające segregacji do odpowiednich worków.
  • Mieszkańcy zobowiązani są utrzymywać pojemnik w dobrym stanie technicznym.
  • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawiać pojemniki i worki w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie do godz. 6.00.

Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do wykonawcy usług:

W godzinach od 7:00 do 15:00
(48 32) 615-72-10
(48 32) 615-72-11

W godzinach od 6:00 do 17:00
(48 32) 615-72-20
(48 32) 615-72-21
(48 32) 615-72-22

odpady@wodociagi.jaworzno.pl

DEKLARACJE, KOREKTY DEKLARACJI, JAK PŁACIĆ

Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korekty deklaracji i kwestie związane z opłatą można załatwić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ulicy Sztygarów 17, w godzinach pracy urzędu (kontakt pod nr tel.: 32 618 17 26, 32 618 16 84, 32 618 19 56, 32 618 16 81, 32 618 16 89).

Comments are closed.