Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2014 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków 8 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1).

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15  (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30),
 • KOP-EKO Szczepan Trzupek, 32 -420 Gdów ul. Zalesiany 1,
 • Sanit-Trans sp. z o. o.  43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Prusa 33.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. 32-500 Balin ul. Głogowa 75.
 

2015 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2015 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków 8 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 32-620 na ul. Granicznej 48 – sortownia (Agencja Komunalna Brzeszcze sp. z o. o. ZGO),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – sortownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15  (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – kompostownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – składowisko (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 32-620 na ul. Granicznej 48 – składowisko  (Agencja Komunalna Brzeszcze sp. z o. o. ZGO).


2016 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2016 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – sortownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36 w Oświęcimiu.

2. Odpady zielone:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – kompostownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).
 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15 (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30).
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.
 • Kompostownia odpadów organicznych w Zalesianach gm. Gdów (KOP-EKO Szczepan Trzupek, 32 -420 Gdów ul. Zalesiany 1).

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. 32-500 Balin ul. Głogowa 75.
 

2017 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2017 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów, Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36,
 • Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze,
 • BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

   

2018 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2018 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia Odpadów Zielonych ZGOK Sp. z o. o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • SOK w Oświęcimiu Sp. z o. o. Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
 • Kompostownia odpadów organicznych ZGK Bolesław, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław,
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Agencja Komunalna Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
 • Regionalna instalacja selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów BM RECYKLING Sp. z o. o. w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów wielkogabarytowych 20 03 07) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

   

2019 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2019 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia Odpadów Zielonych ZGOK Sp. z o. o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o. o. , ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Agencja Komunalna Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze.
 • Kompostowania BM Recykling Sp. z o. o. w Chrzanowie – instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów wielkogabarytowych 20 03 07) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów o kodzie 15 01 02) – Komart sp. z o. o. ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

   

2020 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2020 roku:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
– Instalacja MBP ZGOK Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów Balin, ul. Głogowa 75,
– Instalacja MBP PTS-ALBA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Bytkowska 15,
– Instalacja MBP ALBA MPGK Sp. z o.o. ZPOK Lipówka II, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2,
– MPGK Zakład MBP Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F,
– Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 41 – 100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11.
2. Bioodpady :
– Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Zakład w Siemianowicach Śląskich, Ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
– Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Zakład we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław,
– EkoPartner Recykling Sp. z o.o.59-300 Lubin, ul. Zielona 3,
– Sortownia odpadów Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11,
– MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów1-800 Zabrze ul. Cmentarna 19 F,
– Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.32-500 Chrzanów Balin, ul. Głogowa 75,
– SOK w Oświęcimiu Sp. z o.o. Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– KOMPOSTECH Sp. z o.o.33-300 Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a,
– PZOM STRACH SP. Z O.O. SP.K.42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19 F,
– EkoPartner Recykling Sp. z o.o.59-300 Lubin, ul. Zielona 3,
– Kompostowania odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o.oul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– Kompostowania BM Recykling Sp. z o.o. w Chrzanowie – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów
3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:
• Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12:
– ZGOK SP. Z O.O. – SKŁADOWISKO, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin
– KOMART SP. Z O.O., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
– Składowisko PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (Komart Sp. z o.o.), ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jana Pawła II nr 10 Bytom,Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12:
– ZGOK SP. Z O.O. – SKŁADOWISKO, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin – Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jana Pawła II nr 10 Bytom,Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
– Składowisko Cofinco – Poland Sp. z. o. o, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99:
– ZGOK SP. Z O.O. – SKŁADOWISKO, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin,
– IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie,
– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom,
– COFINCO POLAND SP. Z O.O. Składowisko odpadów, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 03:
– ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), Kod pocztowy: 47-126 Kielcza.

2021 r.

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2021 roku – plik do pobrania.

Miejsca zagospodarowania bioodpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2021 roku – plik do pobrania.

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów – plik do pobrania.

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów, kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, innych niewymienionych odpadów – plik do pobrania.

2022 r.

Miejsca zagospodarowania w 2022 roku przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – plik do pobrania.

Miejsca zagospodarowania w 2022 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno bioodpadów komunalnych – plik do pobrania.

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki tych odpadów przekazanych do składowania – plik do pobrania.

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki tych odpadów (w tym między innymi kompostu nieodpowiadającego wymaganiom), przekazanych do składowania – plik do pobrania.

Comments are closed.