Zapraszamy do PSZOK-u

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Akumulator, stary termometr rtęciowy, opony czy gruz po remoncie oddamy nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Co można oddać w PSZOK-u

Oprócz wszystkiego, co można wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady segregowane (czyli papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych i bioodpadów) w PSZOK-u możemy oddać wszelkie odpady problemowe. Są to: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny tj. w całości), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (rowerowe, motocyklowe i z samochodów o maksymalnej masie do 3,5 tony), odzież, tekstylia oraz popiół.

Sporą grupę odpadów, które oddamy w PSZOK-u stanowią inne odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki, termometry rtęciowe, zużyte strzykawki i igły pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, tłuszcze i oleje jadalne i inne oraz chemikalia tj. kleje, smary, detergenty, farby, tusze, alkalia, środki ochrony roślin itp. Ważne – odpady płynne powinny być w szczelnych pojemnikach z etykietą pozwalającą na łatwą identyfikację.

W punkcie nie ma możliwości pozostawienia odpadów powstałych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpadów przemysłowych. Do takich odpadów należą np. taśmociągi lub pasy transmisyjne czyli popularne „taśmy górnicze”, a także części samochodowe takie jak fotele, zderzaki, światła, lusterka itp.

Gruz i odpady budowlane

W PSZOK-u przyjmowane są inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, w tym styropian, papa, ziemia, kamienie i piasek. Popularny gruz odbierany jest nieodpłatnie do limitu ustalonego przez Radę Miejską wynoszącego 300 kg na członka gospodarstwa domowego rocznie. Czyli 3-osobowa rodzina może w ciągu roku oddać bez opłaty do 900 kg odpadów budowlanych.
Po przekroczeniu normy w PSZOK-u można oddać gruz za opłatą, której wysokość określona jest w uchwale Rady Miejskiej określającej dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (uchwała nr XXVIII/373/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r.).

Zasady obowiązujące w PSZOK-u

 • Odpady w PSZOK-u odbierane są wyłącznie od mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jaworzno.
 • Dlatego ważne jest, aby osoba oddająca odpady posiadała dokument potwierdzający zamieszkanie w Jaworznie (dowód osobisty, prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania lub potwierdzenie uiszczania opłat np. za prąd lub wodę).
 • Odpady dostarczane do punktu powinny być posegregowane, tak aby obsługa mogła je łatwo zidentyfikować.
 • Po wypełnieniu formalności wjeżdżamy na punkt i osobiście składamy odpady we właściwych pojemnikach, zgodnie z oznaczeniami. Obsługa PSZOK-u jest zobowiązana odbierać od mieszkańców i składać we właściwych miejscach jedynie odpady niebezpieczne.
 • Na terenie punktu należy przestrzegać Regulaminu PSZOK, przepisów ruchu drogowego i dostosować się do poleceń obsługi.
 

Adres
Jaworzno ul. Górnośląska 39.

Telefon
(32) 745 10 72

Godziny działania

PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach.

 • poniedziałek w godz.: 11:30-19:30
 • wtorek w godz.: 8:00-19:30
 • środa w godz.: 8:00-19:30
 • czwartek.: 8:00-19:30
 • piątek.: 8:00-19:30
 • sobota.: 8:00-14:00

Ostatni wjazd do PSZOK – na 20 minut przed zamknięciem.
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy na termin odbioru odpadów.

Regulamin PSZOK.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług w PSZOK właściciel nieruchomości telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia. Aby reklamacja została uwzględniona powinna zawierać w/w dane. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej, na które można zgłaszać reklamacje:

odpady@mznk.jaworzno.pl

(32) 745 10 61, (32) 745 10 66

Przeterminowane lekarstwa

Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są także szkodliwe dla środowiska. Związki zawarte w lekarstwach są bardzo trwałe, a przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.
Przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. Nie należy ich także wyrzucać do toalety, ponieważ oczyszczalnie ścieków nie są w stanie zneutralizować tych substancji, a ich obecność w wodzie sprawia, że atakujące nas bakterie i wirusy stają się coraz odporniejsze.
W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (stacjonarnego przy ul. Górnośląskiej 39 oraz punktów mobilnych) oraz wyrzucać do pojemników, w które MZNK wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Adresy aptek wyposażonych w pojemniki na przeterminowane lekarstwa:

 • Apteka „DR.MAX”, ul. Grunwaldzka 64, godz. otwarcia 7.00-19.00,
 • Apteka „MG Farm”, Al. Tysiąclecia 2-14, godz. otwarcia 7.00-20.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 204 a, otwarta 24h/dobę,
 • Apteka „Tęczowa” ul. Matejki 25, godz. otwarcia 7.00-21.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 235, godz. otwarcia 8.00-22.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Plac Górników 5 a, godz. otwarcia 7.00-22.00,
 • Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Grunwaldzka 237, godz. otwarcia 8.00-20.00,
 • Apteka „Ziko”, ul. Grunwaldzka 104, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-21.00,
 • Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Wojska Polskiego 2d, godz. otwarcia 8.00-20.30,
 • Apteka „PARACELSUS” ul. Ks. A. Mroczka 72a, godz. otwarcia 8.00-18.00.8

Comments are closed.