Zgodnie z uchwałą nr XXI/293/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. Gmina nie zapewnia odbioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z wyjątkiem nieruchomości mieszanych tj. w części zamieszkałych, a w części przeznaczonych pod inną działalność.

Comments are closed.