Informacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym oraz miejscach jego zagospodarowania.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1622) Art. 36. posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W myśl Art.37. w/w. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: kupuję nowe – zostawiam stare, (np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Jaworzno pochodzący z gospodarstw domowych, można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie. Tel.: (32) 745 10 72.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest również zbierany sprzed posesji i punktów gromadzenia odpadów dla nieruchomości wielolokalowych, w terminach  określonych w harmonogramie.

Comments are closed.