Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) są to zepsute lodówki, pralki, telefony, świetlówki, żarówki, telewizory, żelazka, telefony, wiertarki i inne przedmioty, które zasilane są za pośrednictwem prądu elektrycznego bądź baterii popularnie nazywane elektrośmieciami.

Właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Jaworzna mogą pozbyć się elektrośmieci na kilka sposobów.

  • Oddać je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaworznie przy ul. Górnośląskiej 39 prowadzonym przez MZNK w Jaworznie. Punkt czynny w poniedziałki w godz. 11.30 – 19.30 od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 19.30 oraz w soboty w godz. 8.00 – 14.00.
  • Pozostawić je przed nieruchomością zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
  • W przypadku zakupu nowego sprzętu stary można pozostawić w sklepie. Ważne jest aby był on tego samego rodzaju i w takiej samej ilości. Niepotrzebny sprzęt można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych (powyżej 400 metrów kwadratowych) bez konieczności kupowania nowego urządzenia. Zwykle przy wejściach do hipermarketów możemy spotkać kontenery na drobne elektrośmieci.

Comments are closed.